X

Các gói cước 3g Vinaphone

Đăng ký 3G Vinaphone

Soạn: DV Tên gói gửi 8069
70.000
đồng/1 tháng
Data tốc độ cao: 600 MB
Đăng ký ngay

Gói Max Vinaphone

Soạn: DV MAX gửi 8069
70.000
đồng/1 tháng
Data tốc độ cao: 600 MB
Đăng ký ngay

Gói Maxs Vinaphone

Soạn: DV MAX gửi 8069
50.000
đồng/1 tháng
Data tốc độ cao: 600 MB
Đăng ký ngay

Gói Big70 Vinaphone

Soạn: DV BIG70 gửi 8069
70.000
đồng/1 tháng
Data tốc độ cao: 1,6GB
Đăng ký ngay

Gói Max100 Vinaphone

Soạn: DV MAX100 gửi 8069
100.000
đồng/1 tháng
Data tốc độ cao: 1,2 GB
Đăng ký ngay

Gói Big120 Vinaphone

Soạn: DV BIG120 gửi 8069
100.000
đồng/1 tháng
Data tốc độ cao: 2,5GB
Đăng ký ngay

Gói MAX200 Vinaphone

Soạn: DV MAX200 gửi 8069
200.000
đồng/1 tháng
Data tốc độ cao: 3 GB
Đăng ký ngay

Gói Big200 Vinaphone

Soạn: DV BIG200 gửi 8069
200.000
đồng/1 tháng
Data tốc độ cao: 5,5GB
Đăng ký ngay

Gói Max300 Vinaphone

Soạn: DV MAX300 gửi 8069
300.000
đồng/1 tháng
Data tốc độ cao: 30 GB
Đăng ký ngay

Các gói cước 3g Ezcom

Gói D70 Vinaphone

Soạn: DV D70 gửi 8069
70.000
đồng/1 tháng
Data tốc độ cao: 6 GB
Đăng ký ngay

Gói D250 Vinaphone

Soạn: DV D250 gửi 8069
250.000
đồng/6 tháng
Data tốc độ cao: 18 GB
Đăng ký ngay

Gói D500 Vinaphone

Soạn: DV D500 gửi 8069
500.000
đồng/12 tháng
Data tốc độ cao: 48GB
Đăng ký ngay

Dịch vụ Vinaphone
Banner dang ky 4g Vinaphone

Số đẹp trả trước 088

Đăng ký ngay