Các gói cước 3g Vinaphone

Đăng ký 3G Vinaphone

Soạn: DK1 Tên gói gửi 7089
Soạn: DK1 Tên gói gửi 7089
70.000
đồng/30 ngày
Data tốc độ cao: 600 MB
Đăng ký ngay

Gói Max Vinaphone

Soạn: DK1 MAX gửi 7089
Soạn: DK1 MAX gửi 7089
70.000
đồng/30 ngày
Data tốc độ cao: 600 MB
Đăng ký ngay

Gói Max100 Vinaphone

Soạn: DK1 MAX100 gửi 7089
Soạn: DK1 MAX100 gửi 7089
100.000
đồng/30 ngày
Data tốc độ cao: 1.2 GB
Đăng ký ngay

Gói MAX200 Vinaphone

Soạn: DK1 MAX200 gửi 7089
Soạn: DK1 MAX200 gửi 7089
200.000
đồng/30 ngày
Data tốc độ cao: 3 GB
Đăng ký ngay

Gói Maxs VInaphone

Soạn: DK1 MAX gửi 7089
Soạn: DK1 MAX gửi 7089
50.000
đồng/30 ngày
Data tốc độ cao: 600 MB
Đăng ký ngay

Gói M50 Vinaphone

Soạn: DK1 M50 gửi 7089
Soạn: DK1 M50 gửi 7089
50.000
đồng/30 ngày
Data tốc độ cao: 500 MB
Đăng ký ngay

Dịch vụ Vinaphone

Số đẹp trả trước 088

Số đẹp trả sau 088