X

Các gói cước 4G Vinaphone

SPEED79

Soạn: DV 4G79 gửi 8069
79.000
đồng/1 tháng
Data tốc độ cao: 2 GB
Đăng ký ngay

SPEED199

Soạn: DV 4G199 gửi 8069
199.000
đồng/1 tháng
Data tốc độ cao: 6 GB
Đăng ký ngay

SPEED299

Soạn: DV 4G299 gửi 8069
299.000
đồng/1 tháng
Data tốc độ cao: 10 GB
Đăng ký ngay

Các gói cước 3G Vinaphone

3G Vinaphone

Soạn: DV Tên gói gửi 8069
70.000
đồng/1 tháng
Data tốc độ cao: 600 MB
Đăng ký ngay

3G MAX

Soạn: DV MAX gửi 8069
70.000
đồng/1 tháng
Data tốc độ cao: 600 MB
Đăng ký ngay

3G MAXS

Soạn: DV MAX gửi 8069
50.000
đồng/1 tháng
Data tốc độ cao: 2 GB
Đăng ký ngay

3G BIG70

Soạn: DV BIG70 gửi 8069
70.000
đồng/1 tháng
Data tốc độ cao: 1,6GB
Đăng ký ngay

3G MAX100

Soạn: DV MAX100 gửi 8069
100.000
đồng/1 tháng
Data tốc độ cao: 1,2 GB
Đăng ký ngay

3G BIG120

Soạn: DV BIG120 gửi 8069
120.000
đồng/1 tháng
Data tốc độ cao: 6GB
Đăng ký ngay

3G MAX200

Soạn: DV MAX200 gửi 8069
200.000
đồng/1 tháng
Data tốc độ cao: 3 GB
Đăng ký ngay

3G BIG200

Soạn: DV BIG200 gửi 8069
200.000
đồng/1 tháng
Data tốc độ cao: 11GB
Đăng ký ngay

3G MAX300

Soạn: DV MAX300 gửi 8069
300.000
đồng/1 tháng
Data tốc độ cao: 30 GB
Đăng ký ngay

Các gói cước 3G Ezcom

3G D70

Soạn: DV D70 gửi 8069
70.000
đồng/1 tháng
Data tốc độ cao: 6 GB
Đăng ký ngay

3G D250

Soạn: DV D250 gửi 8069
250.000
đồng/6 tháng
Data tốc độ cao: 18 GB
Đăng ký ngay

3G D500

Soạn: DV D500 gửi 8069
500.000
đồng/12 tháng
Data tốc độ cao: 48GB
Đăng ký ngay

Dịch vụ Vinaphone
Banner dang ky 4g Vinaphone

Số đẹp trả trước 088

Đăng ký ngay