X

Các gói cước 4G Vinaphone

SPEED79

Soạn: DKV S79 gửi 1543
79.000
đồng/1 tháng
Data tốc độ cao: 2 GB
Đăng ký ngay

SPEED199

Soạn: DKV S199 gửi 1543
199.000
đồng/1 tháng
Data tốc độ cao: 6 GB
Đăng ký ngay

SPEED299

Soạn: DKV S299 gửi 1543
299.000
đồng/1 tháng
Data tốc độ cao: 10 GB
Đăng ký ngay

YOLO125V

Soạn: YOLO125V gửi 888
125.000
đồng/1 tháng
Data tốc độ cao: 7GB/ngày OK VIP
Đăng ký ngay

YOLO100M

Soạn: YOLO100M gửi 888
100.000
đồng/1 tháng
Data tốc độ cao: 1GB/ngày
Đăng ký ngay

YOLO80T

Soạn: YOLO80T gửi 888
80.000
đồng/1 tháng
Data tốc độ cao: 1GB/ngày
Đăng ký ngay

SPOTV80

Soạn: SPOTV80 gửi 888
80.000
đồng/1 tháng
Data tốc độ cao: 1GB
Đăng ký ngay

FUN100

Soạn: FUN100 gửi 888
100.000
đồng/1 tháng
Data tốc độ cao: 6GB OKVIP
Đăng ký ngay

SH70

Soạn: SH70 gửi 888
70.000
đồng/1 tháng
Data tốc độ cao: 4GB
Đăng ký ngay

Các gói cước 3G Vinaphone

3G Vinaphone

Soạn: DKV Tên gói gửi 1543
70.000
đồng/1 tháng
Data tốc độ cao: 3,8 GB OKVIP
Đăng ký ngay

3G MAX

Soạn: DKV MAX gửi 1543
70.000
đồng/1 tháng
Data tốc độ cao: 3,8 GB
Đăng ký ngay

3G MAXS

Soạn: DKV MAX gửi 1543
50.000
đồng/1 tháng
Data tốc độ cao: 4 GB
Đăng ký ngay

3G BIG70

Soạn: DKV BIG70 gửi 1543
70.000
đồng/1 tháng
Data tốc độ cao: 4,8 GB OKVIP
Đăng ký ngay

3G MAX100

Soạn: DKV MAX100 gửi 1543
100.000
đồng/1 tháng
Data tốc độ cao: 5,8 GB
Đăng ký ngay

3G BIG120

Soạn: DKV BIG120 gửi 1543
120.000
đồng/1 tháng
Data tốc độ cao: 12 GB
Đăng ký ngay

3G MAX200

Soạn: DKV MAX200 gửi 1543
200.000
đồng/1 tháng
Data tốc độ cao: 15 GB OKVIP
Đăng ký ngay

3G BIG200

Soạn: DKV BIG200 gửi 1543
200.000
đồng/1 tháng
Data tốc độ cao: 22 GB
Đăng ký ngay

3G MAX300

Soạn: DKV MAX300 gửi 1543
300.000
đồng/1 tháng
Data tốc độ cao: 30 GB
Đăng ký ngay