X

Các gói cước 4G Vinaphone

SPEED79

Soạn: S79 gửi 888
79.000
đồng/1 tháng
Data tốc độ cao: 2 GB
Đăng ký ngay

SPEED199

Soạn: S199 gửi 888
199.000
đồng/1 tháng
Data tốc độ cao: 6 GB
Đăng ký ngay

SPEED299

Soạn: S299 gửi 888
299.000
đồng/1 tháng
Data tốc độ cao: 10 GB
Đăng ký ngay

YOLO125V

Soạn: YOLO125V gửi 888
125.000
đồng/1 tháng
Data tốc độ cao: 7GB/ngày OK VIP
Đăng ký ngay

YOLO100M

Soạn: YOLO100M gửi 888
100.000
đồng/1 tháng
Data tốc độ cao: 1GB/ngày
Đăng ký ngay

YOLO80T

Soạn: YOLO80T gửi 888
80.000
đồng/1 tháng
Data tốc độ cao: 1GB/ngày
Đăng ký ngay

SPOTV80

Soạn: SPOTV80 gửi 888
80.000
đồng/1 tháng
Data tốc độ cao: 1GB
Đăng ký ngay

FUN100

Soạn: FUN100 gửi 888
100.000
đồng/1 tháng
Data tốc độ cao: 6GB okvip
Đăng ký ngay

SH70

Soạn: SH70 gửi 888
70.000
đồng/1 tháng
Data tốc độ cao: 4GB
Đăng ký ngay

DT70

Soạn: DT70 gửi 888
70.000
đồng/1 tháng
Data tốc độ cao: 10GB - Okvip
Đăng ký ngay

DT90

Soạn: DT90 gửi 888
90.000
đồng/1 tháng
Data tốc độ cao: 15GB
Đăng ký ngay

DT120

Soạn: DT120 gửi 888
120.000
đồng/1 tháng
Data tốc độ cao: 20GB - OKVIP
Đăng ký ngay

Các gói cước 3G Vinaphone

3G Vinaphone

Soạn: Tên gói gửi 888
70.000
đồng/1 tháng
Data tốc độ cao: 3,8 GB okvip
Đăng ký ngay

MAX

Soạn: MAX gửi 888
70.000
đồng/1 tháng
Data tốc độ cao: 3,8 GB
Đăng ký ngay

MAXS

Soạn: MAXS gửi 888
50.000
đồng/1 tháng
Data tốc độ cao: 4 GB
Đăng ký ngay

BIG70

Soạn: BIG70 gửi 888
70.000
đồng/1 tháng
Data tốc độ cao: 4,8 GB OKVIP
Đăng ký ngay

MAX100

Soạn: MAX100 gửi 888
100.000
đồng/1 tháng
Data tốc độ cao: 5,8 GB
Đăng ký ngay

BIG120

Soạn: BIG120 gửi 888
120.000
đồng/1 tháng
Data tốc độ cao: 12 GB
Đăng ký ngay

MAX200

Soạn: MAX200 gửi 888
200.000
đồng/1 tháng
Data tốc độ cao: 15 GB OKVIP
Đăng ký ngay

BIG200

Soạn: BIG200 gửi 888
200.000
đồng/1 tháng
Data tốc độ cao: 22 GB
Đăng ký ngay

MAX300

Soạn: MAX300 gửi 888
300.000
đồng/1 tháng
Data tốc độ cao: 30 GB
Đăng ký ngay