X

Full Code Free Fire mới nhất tháng 5/2024 vĩnh viễn, không giới hạn

Code Free Fire mới nhất trong tháng 5/2024

Dưới đây là một số mã code Free Fire mới nhất 2024 cho bạn tham khảo và lựa chọn:

Code Free Fire (code FF) mới nhất tháng 05/2024, cách nhập code
Hạn sử dụng CODE Phần thưởng
Mới FFSJEURYFH6GBDNE Quà ngẫu nhiên
Mới F5DCV3B4N5JIG8U7 Quà ngẫu nhiên
Mới F3BERNFJUCYTSRAF Quà ngẫu nhiên
Mới F5M6NMYKHGIO867U Quà ngẫu nhiên
Mới FYTGFVAQ2U34Y6TR Quà ngẫu nhiên
Mới FHNSJUA65RQ2FDCV Quà ngẫu nhiên
Mới F4J5TGY6TGSBN34J Quà ngẫu nhiên
Mới F7YTGE45NTJKIGUJ Quà ngẫu nhiên
Mới FJI4U5HYTNFJKC8U Quà ngẫu nhiên
Mới F6HGGFBCNJ3NRTGR Quà ngẫu nhiên
Mới MHM5D8ZQZP22 Quà ngẫu nhiên
Mới FFCMCPSJ99S3 Quà ngẫu nhiên
Mới EYH2W3XK8UPG Quà ngẫu nhiên
Mới FFCMCPSUYUY7E Quà ngẫu nhiên
Mới FFCMCPSEN5MX Quà ngẫu nhiên
Mới FF11NJN5YS3E Quà ngẫu nhiên
Mới FF10617KGUF9 Quà ngẫu nhiên
Mới NPYFATT3HGSQ Quà ngẫu nhiên
Mới XZJZE25WEFJJ Quà ngẫu nhiên
Mới 6KWMFJVMQQYG Quà ngẫu nhiên
Mới MCPW2D2WKWF2 Quà ngẫu nhiên
Mới ZZZ76NT3PDSH Quà ngẫu nhiên
Mới HNC95435FAGJ Quà ngẫu nhiên
Mới MCPW2D1U3XA3 Quà ngẫu nhiên
Mới FFCMCPSGC9XZ Quà ngẫu nhiên
Mới UVX9PYZV54AC Quà ngẫu nhiên
Mới MCPW3D28VZD6 Quà ngẫu nhiên
Mới V427K98RUCHZ Quà ngẫu nhiên
Mới BR43FMAPYEZZ Quà ngẫu nhiên
Còn sử dụng được F3U4-756T-GB8C Quà ngẫu nhiên
Còn sử dụng được 5TYO-1H9J-I8NU Quà ngẫu nhiên
Còn sử dụng được 87YD-G2TE-B4RJ Voucher
Còn sử dụng được JON9-8B7V-FY6D Voucher
Còn sử dụng được G5B6-NY3M-KU8H Voucher
Còn sử dụng được OB98-7FD6-E5TR Voucher
Mới EYH2W3XK8UPG Skin súng
Mới B3G7A22TWDR7X Quà trang phục
Mới MHM5D8ZQZP22 Kim cương
Mới FFICJGW9NKYT Quà ngẫu nhiên
Mới PCNF5CQBAJLK Quà nhân vật
Mới MCPW3D28VZD6 Skin súng
Mới FFCMCPSGC9XZ Skin súng
Mới GCNVA2PDRGRZ Quà trang phục
Mới 4ST1ZTBE2RP9 Quà trang phục
Mới FFIC33NTEUKA Quà pet
Mới FF9MJ31CXKRG Code emote
Mới FFCMCPSJ99S3 Skin súng
Mới 6KWMFJVMQQYG Skin súng
Mới BR43FMAPYEZZ Skin súng
Mới PCNF5CQBAJLK Quà nhân vật
Mới XUW3FNK7AV8N Thẻ tạo phòng
Mới FFICJGW9NKYT Thẻ tạo phòng
Mới VNY3MQWNKEGU Quà pet
Mới ZZATXB24QES8 Quà pet
Mới U8S47JGJH5MG Quà pet
Mới FFIC33NTEUKA Quà pet
Mới HZRGAHAS5XQY 2x Diamond Royale Voucher, 2x Incubator Voucher và 2x Weapon Royale Voucher
Mới FFMCLJESSCR7 Thùng chứa vũ khí năm mới 2x MP40
Mới ECSMH8ZK763Q 1x Diamond Royale Voucher
Mới FFMC5GZ8S3JC 2x Thùng vũ khí Flaming Red
Mới FFMC6UR5ZNJQ 2x Thùng vũ khí Old Fashioned
Mới FFMC2SJLKXSB Thùng chứa vũ khí 2x Scorching Sands
Còn hạn sử dụng FGYUK8O90LJRHD Quà ngẫu nhiên
Còn hạn sử dụng FGRGTBCS01GBHY Quà ngẫu nhiên
Còn hạn sử dụng FGUK0POUYE4TGB Quà ngẫu nhiên
Còn hạn sử dụng FCXAQ234RTGTYHY Quà ngẫu nhiên
Còn hạn sử dụng F7JUHGT5Y6U7IKJ Quà ngẫu nhiên
Còn hạn sử dụng FGTY6UILKHMNBV Quà ngẫu nhiên
Còn hạn sử dụng ED22KT2GRQDY Quà ngẫu nhiên
Còn hạn sử dụng UBJJ2A7G23L6 Quà ngẫu nhiên
Còn hạn sử dụng FHGFYTU79OIHJG Quà ngẫu nhiên
Còn hạn sử dụng FET5RYTK8O90ULO Quà ngẫu nhiên
Còn hạn sử dụng XFW4Z6Q882WY Quà ngẫu nhiên
Còn hạn sử dụng WD2ATK3ZEA55 Quà ngẫu nhiên
Còn hạn sử dụng HHNAT6VKQ9R7 Quà ngẫu nhiên
Còn hạn sử dụng V427K98RUCHZ Quà ngẫu nhiên
Còn hạn sử dụng J3ZKQ57Z2P2P Quà ngẫu nhiên
Còn hạn sử dụng 4TPQRDQJHVP4 Quà ngẫu nhiên
Còn hạn sử dụng FFCMCPSJ99S3 Quà ngẫu nhiên
Còn hạn sử dụng FAGTFQRDE1XCF Quà ngẫu nhiên
Còn hạn sử dụng LIGHTU95VXHX Quà ngẫu nhiên
Còn hạn sử dụng BBHUQWPO2021UY Phiếu thưởng Diamond Royale
Còn hạn sử dụng SDAWR88YO21UB Nhân vật DJ Alok miễn phí
Còn hạn sử dụng DDFRTY2021POUYT Pet miễn phí
Còn hạn sử dụng FFGYBGFDAPQO Kim cương
Còn hạn sử dụng NHKJU88TREQW Skin súng Titian mark
Còn hạn sử dụng MJTFAER8UOP21 80.000 mã kim cương
Còn hạn sử dụng FFPL72XC2SWE Quà ngẫu nhiên
Còn hạn sử dụng FFAC2YXE6RF2 Skin Tường keo
Còn hạn sử dụng 4ST1ZTBE2RP9 Quà ngẫu nhiên
Còn hạn sử dụng ESX24ADSGM4K Quà ngẫu nhiên
Còn hạn sử dụng FFCO8BS5JW2D Code emote
Còn hạn sử dụng FFGTYUO21POKH Justice Fighter; Vandals Rebellion Weapons Loot Crate
Còn hạn sử dụng SARG886AV5GR Quà ngẫu nhiên
Còn hạn sử dụng FF10GCGXRNHY Quà ngẫu nhiên
Còn hạn sử dụng WLSGJXS5KFYR Quà ngẫu nhiên
Còn hạn sử dụng FFBCLY4LNC4B Quà ngẫu nhiên
Còn hạn sử dụng FFBCT7P7N2P2 Quà ngẫu nhiên
Còn hạn sử dụng MHOP8YTRZACD Nhân vật Paloma
Còn hạn sử dụng BHPOU82021NHDF Nhận tiền miễn phí
Còn hạn sử dụng ADERT8BHKPOU Trang phục
Còn hạn sử dụng X99TK56XDJ4X Quà ngẫu nhiên
Còn hạn sử dụng FFICJGW9NKYT Quà ngẫu nhiên
Còn hạn sử dụng 3IBBMSL7AK8G Trang phục
Còn hạn sử dụng FFTILM659NZB Quà ngẫu nhiên
Còn hạn sử dụng BISBVHW7SDYX Quà ngẫu nhiên
Còn hạn sử dụng BISZG9AGDPJ7 Quà ngẫu nhiên
Còn hạn sử dụng BISUNWTGXY8W Quà ngẫu nhiên
Còn hạn sử dụng FFICUTDH1KVU Quà ngẫu nhiên
Còn hạn sử dụng FFESPORTS3MU Quà ngẫu nhiên
Còn hạn sử dụng FFICDCTSL5FT Quà ngẫu nhiên
Còn hạn sử dụng ZH6CDBXFDSPN Quà ngẫu nhiên
Còn hạn sử dụng FFBCT7P7N2P2 Quà ngẫu nhiên
Còn hạn sử dụng FFBCC4QWKLL9 Quà ngẫu nhiên
Còn hạn sử dụng FFBCEGMPC3HZ Quà ngẫu nhiên
Còn hạn sử dụng 5G9GCY97UUD4 Quà ngẫu nhiên
Còn hạn sử dụng GYXKT8UFBBSF Quà ngẫu nhiên
Còn hạn sử dụng M5WTW5VK5EA Quà ngẫu nhiên
Còn hạn sử dụng 4M2ZVXNLJTHP Quà ngẫu nhiên
Còn hạn sử dụng SBQDZ6KLYIOP Quà ngẫu nhiên
Còn hạn sử dụng FF6M1L8SQAUY Quà ngẫu nhiên
Còn hạn sử dụng FFTILM659NZB Quà ngẫu nhiên

Cập nhật Giftcode Free Fire OB33 không giới hạn

Code Free Fire Quà tặng
BBHUQWPO2021UY Phiếu thưởng Diamond Royale
SDAWR88YO21UB Nhân vật DJ Alok miễn phí
DDFRTY2021POUYT Pet miễn phí
FFGYBGFDAPQO Kim cương Free Fire
NHKJU88TREQW Skin súng Titian mark
MJTFAER8UOP21 80.000 mã kim cương
FFPL72XC2SWE Ngẫu nhiên
FFAC2YXE6RF2 Ngẫu nhiên
4ST1ZTBE2RP9 Ngẫu nhiên
ESX24ADSGM4K Ngẫu nhiên
FFGTYUO21POKH Justice Fighter; Vandals Rebellion Weapons Loot Crate
SARG886AV5GR Ngẫu nhiên
FF10GCGXRNHY Ngẫu nhiên
WLSGJXS5KFYR Ngẫu nhiên
MHOP8YTRZACD Nhân vật Paloma
BHPOU82021NHDF Nhận tiền
ADERT8BHKPOU Ngẫu nhiên
X99TK56XDJ4X Ngẫu nhiên
FFICJGW9NKYT Ngẫu nhiên

Cập nhật Giftcode Free Fire OB40 không giới hạn

4VRB-5TJK-GY6H

DR8S-F2VB-N4J5

BISUNWTGXY8W

KTIY-8H76-B8V5

CDRS-F5EV-456I

6TRG-FBH4-NJCK

IX8S-765Y-4QE2

G6VT-5RSF-AV7W

FV5S-GW7T-5TR4

C23Q2AGP9PH

3EAW-QSD2-CV3G

TER5-F43E-SWAS

FH3R-NF1B-VD8S

A52E-Q12Q-6E3D

SCX4-VB21-HD85

FFGYBGFDAPQO

Code FF vĩnh viễn kim cương không giới hạn

Nếu đang tìm kiếm những mã code Free Fire có thể nhận được kim cương không giới hạn thì những loại mã dưới đây chính là gợi ý thích hợp:

Mã code Tình trạng
SPINXPRESS Còn hạn
SPEHGXW3F27M Còn hạn
SPEHGHGTEUZS Còn hạn
SPEHG9RC9GPM Còn hạn
SPEHG4TW3U94 Còn hạn
SPEHGXA732B4 Còn hạn
SPEHGJ4NLYCD Còn hạn
SPEHGHZCHFBM Còn hạn
SPEHGGBXJJ3G Còn hạn
SPEHGAL2KG2J Còn hạn
SPEHGSN2FM9C Còn hạn
SPEHG5D84FVC Còn hạn
SPEHGE4A4KHP Còn hạn
SPEHG4MFX5WZ Còn hạn
SPEHG278YUMT Còn hạn
SPEHG5YRK89C Còn hạn
SPEHG5J6SB4L Còn hạn
SPEHGGJP4QXQ Còn hạn
SPEHGYUYHBFF Còn hạn
SPEHGYRED7HP Còn hạn
SPEHGSU92MTR Còn hạn
SPEHG5UMJYRT Còn hạn

Code FF vĩnh viễn mới nhất

Các mã code Free Fire dưới đây chứa các vật phẩm có thời hạn vĩnh viễn nên bạn có thể cân nhắc để sử dụng những loại mã này cho nhân vật của mình.

SPEHGB2ANRF9

SPEHG3E8BZKR

SPEHG3MYQAPA

SPEHG5CCC779

SPEHGYKY57A7

SPEHGBZ4H4WN

SPEHGYFLSVGX

SPEHG49UUSML

SPEHGHEN2Y2W

SPEHGU44X755

SPEHG34U5EED

SPEHG7XFPRR3

SPEHGCDMR33L

SPEHGHQSHM3E

SPEHG9HU846Y

SPEHGZETZR2Q

SPEHG6VLWUXT

SPEHGCEJGY36

SPEHGYBQDUUN

SPEHG9ERE4PV

SPEHGELQ4TUE

SPEHGU5UVH8F

Cách nhập code Free Fire chi tiết trên điện thoại và máy tính

Trên là tổng hợp các mã Code FreeFire mới nhất, sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết các bước nhận và nhập code không giới hạn cả trên máy tính và điện thoại nhé.

Bước 1: Người chơi vào game Free Fire > Đăng nhập tài khoản sau đó chọn vào biểu tượng Tờ lịch ở phía bên phải màn hình.

Bước 2: Chọn vào mục Thông báo. Tiếp tục nhấn vào mục Nhập GiftCode sau đó nhấn vào Tới luôn.

Bước 3: Nhập mã code Garena Free Fire mà bạn có và nhấn Nhập để hoàn thành.

Trên đây là Tổng hợp Full Code Free Fire cực ngon mới nhất và cách nhập code chi tiết, hi vọng bài viết sẽ cung cấp các thông tin cần thiết cho người chơi về Code Free Fire. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã chọn đọc bài viết của mình.

Đừng quên truy cập vào website dichvuvinaphone.com mỗi ngày để luôn cập nhật các bài viết mới nhất nhé

Câu hỏi thường gặp

Dưới đây là những câu hỏi thường gặp khi sử dụng dịch vụ của nhà mạng Vinaphone
Làm cách nào để đăng ký 3G, 4G Vinaphone thành công?
Để đảm bảo quá trình đăng ký 3G, 4G Vinaphone thành công 100%, các thuê bao cần lưu ý một số vấn đề sau:

- Điều kiện đầu tiên là thuê bao phải có tài khoản chính lớn hơn so với cước phí dùng để đăng ký gói Data.

- Trước khi đăng ký 1 gói 3G hay 4G phải đảm bảo thuê bao Vinaphone của mình đang không sử dụng gói 3G hay 4G nào khác.
+ Nếu có thuê bao hãy soạn: HUY Tên gói gửi 888 để hủy gói cước đang dùng.
+ Rồi tiếp thực hiện đăng ký gói data mới bằng cách soạn: DK1 Tên Gói gửi 1544.

Bài viết liên quan

Hỗ trợ khách hàng