X

Các gói cước 4G Vinaphone

SPEED79

Soạn: DKV S79 gửi 1543
79.000
đồng/1 tháng
Data tốc độ cao: 2 GB
Đăng ký ngay

SPEED199

Soạn: DKV S199 gửi 1543
199.000
đồng/1 tháng
Data tốc độ cao: 6 GB
Đăng ký ngay

SPEED299

Soạn: DKV S299 gửi 1543
299.000
đồng/1 tháng
Data tốc độ cao: 10 GB
Đăng ký ngay

Các gói cước 3G Vinaphone

3G Vinaphone

Soạn: DKV Tên gói gửi 1543
70.000
đồng/1 tháng
Data tốc độ cao: 3,8 GB
Đăng ký ngay

3G MAX

Soạn: DKV MAX gửi 1543
70.000
đồng/1 tháng
Data tốc độ cao: 3,8 GB
Đăng ký ngay

3G MAXS

Soạn: DKV MAX gửi 1543
50.000
đồng/1 tháng
Data tốc độ cao: 4 GB
Đăng ký ngay

3G BIG70

Soạn: DKV BIG70 gửi 1543
70.000
đồng/1 tháng
Data tốc độ cao: 4,8 GB
Đăng ký ngay

3G MAX100

Soạn: DKV MAX100 gửi 1543
100.000
đồng/1 tháng
Data tốc độ cao: 5,8 GB
Đăng ký ngay

3G BIG120

Soạn: DKV BIG120 gửi 1543
120.000
đồng/1 tháng
Data tốc độ cao: 12 GB
Đăng ký ngay

3G MAX200

Soạn: DKV MAX200 gửi 1543
200.000
đồng/1 tháng
Data tốc độ cao: 15 GB
Đăng ký ngay

3G BIG200

Soạn: DKV BIG200 gửi 1543
200.000
đồng/1 tháng
Data tốc độ cao: 22 GB
Đăng ký ngay

3G MAX300

Soạn: DKV MAX300 gửi 1543
300.000
đồng/1 tháng
Data tốc độ cao: 30 GB
Đăng ký ngay
Dịch vụ Vinaphone

Các gói cước 3G/4G thông dụng

Soạn tin: DKV <MÃ DV> gửi 1543
Gói 10K
50 MB
DKV M10 gửi 1543
Gói 70K
600 MB
DKV MAX gửi 1543
Gói 100K
1,2 GB
DKV MAX1 gửi 1543
Gói 200K
3 GB
DKV MAX2 gửi 1543
Gói 70K
2,4 GB
DKV BIG70 gửi 1543
Gói 90K
3,5 GB
DKV BIG90 gửi 1543
Gói 120K
6 GB
DKV BIG120 gửi 1543
Gói 200K
11 GB
DKV BIG200 gửi 1543

Liên kết hữu ích

Hệ thống sim tại https://mobifonedanang.com/ đẹp giá tốt - Kho sim so dep tại Alosim