X

Các gói cước 4G Vinaphone

SPEED79

Soạn: DK S79 gửi 1543
79.000
đồng/1 tháng
Data tốc độ cao: 2 GB
Đăng ký ngay

SPEED199

Soạn: DK S199 gửi 1543
199.000
đồng/1 tháng
Data tốc độ cao: 6 GB
Đăng ký ngay

SPEED299

Soạn: DK S299 gửi 1543
299.000
đồng/1 tháng
Data tốc độ cao: 10 GB
Đăng ký ngay

Các gói cước 3G Vinaphone

3G Vinaphone

Soạn: DK Tên gói gửi 1543
70.000
đồng/1 tháng
Data tốc độ cao: 3,8 GB
Đăng ký ngay

3G MAX

Soạn: DK MAX gửi 1543
70.000
đồng/1 tháng
Data tốc độ cao: 3,8 GB
Đăng ký ngay

3G MAXS

Soạn: DK MAX gửi 1543
50.000
đồng/1 tháng
Data tốc độ cao: 4 GB
Đăng ký ngay

3G BIG70

Soạn: DK BIG70 gửi 1543
70.000
đồng/1 tháng
Data tốc độ cao: 4,8 GB
Đăng ký ngay

3G MAX100

Soạn: DK MAX100 gửi 1543
100.000
đồng/1 tháng
Data tốc độ cao: 5,8 GB
Đăng ký ngay

3G BIG120

Soạn: DK BIG120 gửi 1543
120.000
đồng/1 tháng
Data tốc độ cao: 12 GB
Đăng ký ngay

3G MAX200

Soạn: DK MAX200 gửi 1543
200.000
đồng/1 tháng
Data tốc độ cao: 15 GB
Đăng ký ngay

3G BIG200

Soạn: DK BIG200 gửi 1543
200.000
đồng/1 tháng
Data tốc độ cao: 22 GB
Đăng ký ngay

3G MAX300

Soạn: DK MAX300 gửi 1543
300.000
đồng/1 tháng
Data tốc độ cao: 30 GB
Đăng ký ngay

Các gói cước Khuyến mãi

VD89 Vinaphone

Soạn: DK VD89 gửi 1543
89.000 đồng/ tháng
  • Tặng ngay 50 phút thoại
  • Tặng đến 60GB data 4G
Đăng ký ngay

Các gói cước 3G Ezcom

3G D70

Soạn: DK D70 gửi 1543
70.000
đồng/1 tháng
Data tốc độ cao: 6 GB
Đăng ký ngay

3G D250

Soạn: DK D250 gửi 1543
250.000
đồng/6 tháng
Data tốc độ cao: 18 GB
Đăng ký ngay

3G D500

Soạn: DK D500 gửi 1543
500.000
đồng/12 tháng
Data tốc độ cao: 48GB
Đăng ký ngay

Dịch vụ Vinaphone

Các gói cước 3G/4G thông dụng

Soạn tin: DK <MÃ DV> gửi 1543
Gói 10K
50 MB
DK M10 gửi 1543
Gói 70K
600 MB
DK MAX gửi 1543
Gói 100K
1,2 GB
DK MAX1 gửi 1543
Gói 200K
3 GB
DK MAX2 gửi 1543
Gói 70K
2,4 GB
DK BIG70 gửi 1543
Gói 90K
3,5 GB
DK BIG90 gửi 1543
Gói 120K
6 GB
DK BIG120 gửi 1543
Gói 200K
11 GB
DK BIG200 gửi 1543

Số đẹp trả trước 088

Đăng ký ngay