X

Các gói cước 4G Vinaphone

SPEED79

Soạn: DKV S79 gửi 1543
79.000
đồng/1 tháng
Data tốc độ cao: 2 GB
Đăng ký ngay

SPEED199

Soạn: DKV S199 gửi 1543
199.000
đồng/1 tháng
Data tốc độ cao: 6 GB
Đăng ký ngay

SPEED299

Soạn: DKV S299 gửi 1543
299.000
đồng/1 tháng
Data tốc độ cao: 10 GB
Đăng ký ngay

Các gói cước 3G Vinaphone

3G Vinaphone

Soạn: DKV Tên gói gửi 1543
70.000
đồng/1 tháng
Data tốc độ cao: 3,8 GB
Đăng ký ngay

3G MAX

Soạn: DKV MAX gửi 1543
70.000
đồng/1 tháng
Data tốc độ cao: 3,8 GB
Đăng ký ngay

3G MAXS

Soạn: DKV MAX gửi 1543
50.000
đồng/1 tháng
Data tốc độ cao: 4 GB
Đăng ký ngay

3G BIG70

Soạn: DKV BIG70 gửi 1543
70.000
đồng/1 tháng
Data tốc độ cao: 4,8 GB
Đăng ký ngay

3G MAX100

Soạn: DKV MAX100 gửi 1543
100.000
đồng/1 tháng
Data tốc độ cao: 5,8 GB
Đăng ký ngay

3G BIG120

Soạn: DKV BIG120 gửi 1543
120.000
đồng/1 tháng
Data tốc độ cao: 12 GB
Đăng ký ngay

3G MAX200

Soạn: DKV MAX200 gửi 1543
200.000
đồng/1 tháng
Data tốc độ cao: 15 GB
Đăng ký ngay

3G BIG200

Soạn: DKV BIG200 gửi 1543
200.000
đồng/1 tháng
Data tốc độ cao: 22 GB
Đăng ký ngay

3G MAX300

Soạn: DKV MAX300 gửi 1543
300.000
đồng/1 tháng
Data tốc độ cao: 30 GB
Đăng ký ngay

Các gói cước Khuyến mãi

VD89 Vinaphone

Soạn: DKV VD89 gửi 1543
89.000 đồng/ tháng
  • Tặng ngay 50 phút thoại
  • Tặng đến 60GB data 4G
Đăng ký ngay

Các gói cước 3G Ezcom

3G D70

Soạn: DKV D70 gửi 1543
70.000
đồng/1 tháng
Data tốc độ cao: 6 GB
Đăng ký ngay

3G D250

Soạn: DKV D250 gửi 1543
250.000
đồng/6 tháng
Data tốc độ cao: 18 GB
Đăng ký ngay

3G D500

Soạn: DKV D500 gửi 1543
500.000
đồng/12 tháng
Data tốc độ cao: 48GB
Đăng ký ngay

Dịch vụ Vinaphone

Các gói cước 3G/4G thông dụng

Soạn tin: DKV <MÃ DV> gửi 1543
Gói 10K
50 MB
DKV M10 gửi 1543
Gói 70K
600 MB
DKV MAX gửi 1543
Gói 100K
1,2 GB
DKV MAX1 gửi 1543
Gói 200K
3 GB
DKV MAX2 gửi 1543
Gói 70K
2,4 GB
DKV BIG70 gửi 1543
Gói 90K
3,5 GB
DKV BIG90 gửi 1543
Gói 120K
6 GB
DKV BIG120 gửi 1543
Gói 200K
11 GB
DKV BIG200 gửi 1543

Các gói 4G

Tên gói cước/ Chu kỳ Cú pháp/Ưu đãi Đăng ký/Giá cước
BIG 70 (30 ngày) DKV BIG70 gửi 1543 Đăng ký
15GB 70.000đ
BIG90 (30 ngày) DKV BIG90 gửi 1543 Đăng ký
1GB/ngày ⇒ 30GB/tháng 90.000đ
BIG120 (30 ngày) DKV BIG120 gửi 1543 Đăng ký
60GB 120.000đ
BIG200 (30 ngày) DKV BIG200 gửi 1543 Đăng ký
120GB 200.000đ
BIG300 (30 ngày) DKV BIG300 gửi 1543 Đăng ký
180GB 300.000đ
KM60G (30 ngày) DKV KM60G gửi 1543 Đăng ký
2GB/ngày ⇒ 60GB/tháng 50.000đ
MAX100 (30 ngày) DKV MAX100 gửi 1543 Đăng ký
30GB/tháng Miễn phí cước phát sinh 100.000đ
Đăng ký ngay